Vajinismusun Nedenleri

–    Yanlış bilgi ve inanışlarVajinismusun Nedenleri
–    Cinselliği değersizleştiren, aşağılayan aile
–    Olumsuz dinsel- kültürel şartlanma
–    Cinsel tabular, mitler, inanışlar
–    Baskıcı- otoriter baba
–    Zayıf- güçsüz anne
–    Pasif bağımlı eş
–    Cinsel şiddet
–    Kızlık zarını yitirme korkusu
–    Gebe kalma korkusu
–    Cinsel organdan iğrenme, hoşlanmama
–    Eşcinsel özdeşleşme
–    Baba-kız ilişkisindeki güçlükler
–    Bayan arkadaşlardan duyduğu abartılı ilk gece hikayeleri

Vajinismusun Nedenleri3-8 yaş dönemi (ödipal dönem ) cinsel kimliğimizin belirginleştiği dönemdir. Bu dönemde çevreden ve aileden verilen mesajlar cinselliği olumsuz bir yere, kötü bir yere koyabilir. Yapılmaması gereken, reddedilmesi gereken bir durum gibi bilinçaltında kodlanmasına neden olabilir. Çok korumacı, geleneksel aile ortamında, yetiştirilen kız çocukları kızlık zarını kaybetme korkusunu aşırı boyutlarda yaşayabilirler. Ailelerin çocuklarını koruma amacıyla aslında çok iyi niyetle yaptığı çoğu korumacı- kısıtlayıcı davranış, cinselliğin bir tabu ve sürekli kötü sonuçlar doğuracak bir tablo gibi sunulması, sevgi ve aşkla ilintili bir ergen hayatının bir bölümü olduğunun reddedilmesi, çocukların bilinçaltına kötü imgelerle kodlanmasına ve ömür boyu reddetmesine neden olabilir. ‘’ İyi kız olma ‘’ sendromu ve mükemmeliyetçi kişilik yapılanması de vajinismus nedeni olabilir.

Cinsel bilgisizlik döneminde anne- baba ilişkisine şahit olma, doğum seyredip korkma, çocuk yaşta ( yine cinsel bilgisizlik dönemi ) pornografi seyredip iğrenme, internetten yine uygunsuz cinsel ilişkiler görme gibi durumlar bu sonuçları doğurabilir.

Çocuklarımıza her yaş grubuna göre uygun cinsel bilgileri vererek, büyüdükçe artan bilgi ile yetişkin hayata hazırlamak en iyi koruma yolu olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir